LIÊN HỆ

Trung tâm tiếp thị & Thông tin Dự án Tây Hồ, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

Marketing & Infomation Center Tay Ho, Ha Noi, Viet Nam

0971 716 995

trungbdstayho@gmail.vn

Thông tin trực tiếp từ Chủ đàu tư